Earth Primitive Earth

Earth Primitive Earth

de telling is telkens dezelfde
maar tijdens het tellen
verschuift hetzelfde
van hier naar daar

een borst beroert katoen
de vogel houdt zijn vliegen in
ik heb haar nu gezien

(als ze voorover buigt
ontploft het licht in het licht
van haar gezicht)

van daar naar hier
is de telling  dezelfde
maar tijdens hetzelfde
verschuift het tellen telkens

Biosphere Blues

Biosphere Blues

wie heeft de kat gezien de kat
wie is de staart gewit wie
wie wil stof vreten stof

in de herhaling toont de meester
zich de meester van de herhaling

zie je: als ik u wil wilt u wel
maar ik zing u de blues de blues

die diepe die harde
dat gapen het rot in uw
vermaledijde kop

ik weef en scherp mij af
ik waas & voel u weg
ik wankel u te kokhals, te knipworst

als ik u niet wil wilt u wel maar zie je

wie had de kat gezien de kat
wie heeft mij de staart gewit
wie vreet er het stof stof stof